Hoàng Phú Lợi – Tư vấn đầu tư bất động sản

 ĐT : 0906.283.123 + 097.120.6811 / Gmail : loi.hoangphu@gmail.com

Web : hoangphuloi.com / khudothigeleximco.com

  

Add: Khu Đô Thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Facebook : https://www.facebook.com/phuloi88